Confidentialitate/Acord GDPR

Declaratie folosire date personale ,


Compania noasta cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze în continuare confidențialitatea și securitatea acestora.


Conform articolului 14, alineatul 4 al Regulamentulului General privind Protecția Datelor (GDPR) 679/2016, vă informăm că datele dumneavoastră personale constând în nume, prenume și adresă de e-mail, colectate în scopul prestării serviciilor , vor fi utilizate pentru o perioadă de 60 de luni și în scopul comunicării programului de lucru, a serviciilor nou apărute, a modificărilor de ordin operațional, a noutăților de marketing și nu numai,doar în activitatea companiei!


Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, societatea noastra administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului/magazinului nostru și achiziționării produselor noastre.


1. Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal


Societatea noastra colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:


1. Administrarea, îmbunatatirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul nostru.


2. Activități comerciale de vânzări produse, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de servicii pe website-ul nostru, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică.


3. Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor , desfăsurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de servicii și comportamentului consumatorului.


4. Activitătți de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul nostru ), îmbunătățirea calității serviciilor de reparații și întreținere a produselor comercializate prin activitatea desfășurată în cadrul companiei noastre , efectuarea intervenției de service, înlocuiri de produse.


5. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.


2. Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal


Furnizorilor de transport ,in vederea livrarii produsului comandat pe siteul nostru


Datele înregistrate de societatea nostra nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor societatii noastre.


4. Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de Regulament, respectiv:


* de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, articolul 13 și 14 din Regulament;


* de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, articolul 15 din Regulament;


* de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal articolul 16 din Regulament;


* de ștergere (“dreptul de a fi uitat”) a datelor personale, articolul 17 din Regulament;


* de a obține restricționarea prelucrării, articolul 18 din Regulament;


* la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament;


* de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct,acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare, articolul 21 din Regulament;


* de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri articolul 22 din Regulament; * de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP , articolul 77 din Regulament;


* de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie, articolele 78 – 79 din Regulament.


Acordul folosirii datelor personale se considera semnat si luat la cunostiinta de catre client in momentul intrarii pe site/comenzii .


Va multumim ,


Uniunea Tatuatorilor Romani